Konstruera “baffle” system

img_7602


 

Älska utmaningen.

I skrivande stund står vi inför ett projekt som ligger varmt om hjärtat. Åter igen är det uppdrag till racingen som står på schemat. Ta fram ett effektivt “Baffle system” till en 1.8 Turbo motor. Det bakomliggande problemet är att längst ner i motor samlas olja som oljepumpen sedan suger upp och pumpar runt i motorn. I vanliga fall ett förhållandevis simpelt och odramatiskt jobb.

I en racing motor finns det en betydande skillnad. I den höga fart som tävlingsbilar klarar att ha igenom svängar så påverkar G krafterna oljans flöde i oljetråget. Det innebär helt enkelt att oljan rinner iväg från det rör som ska suga upp den och pumpa runt den i motorn. Till följd av det problemet så bygger man ett Baffle system som helt enkelt ska hindra oljan från att rinna iväg. Helt enkelt är det inte då man måste ta hänsyn till flera saker som positionen på oljepumpens pick up, hur långt ner i tråget som vevaxeln slår samt att man inte vill hindra oljan helt ifrån att flöda i tråget.

Vi håller nu på för fullt att designa ett system som ska hindra motorn från att gå torrt. Vi kommer först att designa en prototyp i miniatyr för att kunna analysera hur oljan kommer att flöda. Där efter kommer vi att printa systemet i fullstorlek och testmontera i tråget för att se att det går fritt. Sedan kommer aluminium bitar skäras till med plast prototyperna som mall och sedan svetsas i tråget.

En lång process som kommer att säkra upp motorn från ett total haveri. Vi älskar utmaningen!